Πρωινή Χαρά

ΠΡΩΙΝΗ ΧΑΡΑ

> Για παιδιά από 20 μηνών
Τα πρωινά στο Pow Wow γεμίζουν με χαρά! Τα παιδιά μέσα απο το παιχνίδι γνωρίζουν τη φιλία, τη χαρά, την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και τη δημιουργική έκφραση. Ασχολούνται εβδομαδιαίως με συνεργατικές δραστηριότητες, αισθητηριακά παιχνίδια, μουσική και τέχνη μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον. Οι πρωινές μας χαρές έρχονται σε επαφή με μια καινούργια γλώσσα και επιτυγχάνουν την κατανόησή της μέσω τραγουδιών, ιστοριών και παιχνιδιών. Σε ένα περιβάλλον αποδοχής τα παιδιά εξερευνούν και πειραματίζονται ελεύθερα, αλληλεπιδρούν και ανακαλύπτουν τους κανόνες που θα τους εισάγουν στην κοινωνική ζωή.

Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όπως συντονισμός, συγκέντρωση, δημιουργικότητα, λεπτή κινητικότητα μέσω ενός συνδυασμού ελεύθερου παιχνιδιού και οργανωμένων δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, τα παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά αλληλεπιδρώντας με άλλα παιδιά και αρχίζουν να νιώθουν σιγουριά ώστε να βασίζονται λιγότερο στην υποστήριξη των οικείων τους προσώπων. Δημιουργούν φιλίες με συμμαθητές, χτίζουν εμπιστοσύνη με τους δασκάλους, δημιουργώντας έτσι σχέσεις εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Αυτά τα πρώτα βήματα της αυτοανακάλυψης μέσα σε μια ομάδα, ενδυναμώνουν μια πιο ομαλή μετάβαση στο εκπαιδευτικό τους ταξίδι.

MORNING GLORY PROGRAM

> From 20 months old
Pow Wow offers a bilingual program for ages 20 – 36 months. Children are guided to experience friendship, self-awareness and autonomy through play-based learning and creative expression. Children engage with collaborative games, sensory play, music and art while engaging with a new language through songs, stories and games.

We focus on developing multiple skills such as coordination, concentration, creativity, fine motor, and attentiveness through a combination of free play and organized activities. At the same time, children develop socially by interacting with other children, while slowly relying less on the support of their grown-ups. They form friendships with peers, build trust with teachers thus making connections outside of their familial environment. These first steps of self-discovery, within a group, empower them for future transitions on their educational journey.