Προγράμματα Powwow

COLORS

Εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους, εξοικειώνονται με καινούργια υλικά και διαφορετικές τεχνοτροπίες απελευθερώνοντας τη φαντασία τους ώστε να δουν τον κόσμο που τους περιβάλλει με έναν διαφορετικό τρόπο και να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία της τέχνης για τη ζωή τους. Κυρίως όμως μαθαίνουν να εκφράζονται και να χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας και χαράς.

Welcome to our painting workshop for children and adults! While we explore new materials and techniques, we learn to observe the world around us. Through group collaboration and an open space for self-expression, we begin to understand the role and importance of art in our lives. These tools of self-awareness transfer into our daily lives, building confidence decision making and trusting our inner selves.