ΑΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΡΥΤΤΙΑ

Artist: Γρηγορία Βρυττιά
Venue: POWWOW
Date: 2022
Απιθανότητες | Γρηγορία Βρυττιά

Το κλειδί για έναν φανταστικό περίπατο ξεκινάει με την λέξη “εάν”. Πως θα ήταν η ζωή εάν ο ουρανός ήταν πράσινος και το γρασίδι μπλε, οι ντομάτες κίτρινες και τα λεμόνια μωβ; Εάν δεν είχαμε φτιάξει ποτέ οικισμούς, πόλεις, χώρες; Πως θα φανταζόμασταν τα ζώα που ζουν μακριά εάν δεν τα είχαμε δει ποτέ; Εάν κανείς δεν μας είχε μιλήσει για την περηφάνια ή την κακία τί άνθρωποι θα ήμασταν; Ο μίτος του “εάν” μας οδηγεί στον λαβύρινθο της φαντασίας και τα δυνητικά σενάρια αποκαλύπτουν ένα σύμπαν από απιθανότητες.
Εκεί βρίσκει το υλικό για τα έργα της η Γρηγορία Βρυττιά. Υπαρκτά πλάσματα δανείζουν τα χαρακτηριστικά τους, συνδυάζονται και δημιουργούν νέα και φανταστικά. Έπειτα, μικροί και μεγάλοι θεατες καλούνται να τα ονοματήσουν ή να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για την περίεργη φύση τους, να σκεφτούν για φανταστικούς πλανήτες και περίεργα μέρη.
Από τις 16 Απριλίου αυτά τα πλάσματα θα καταλάβουν το POW WOW. Καλείστε να έρθετε να πλάσουμε για χάρη τους φανταστικές ιστορίες.

Grigoria Vryttia – Improbabilities

A fantastic walk begins with the word “if”. What would life be like if the sky were green and the grass blue, the tomatoes yellow and the lemons purple? If we had never built settlements, cities, countries? How would we imagine animals living far away if we had never seen them? If no one had told us about pride or malice what kind of people would we be? The thread of “if” leads us to the labyrinth of fantasy and potential scenarios reveal a universe of improbability.
It is here that Grigoria Vryttia finds the material for her works. Existing creatures lend their characteristics, combine and create new and imaginary ones. Subsequently, young and not-so young-any-more viewers are asked to name them or draw their own conclusions about their strange nature, to think about imaginary planets and strange places.
From 16 of April these creatures will occupy POW WOW. You are invited to come and create fantastic stories for their sake.